Đang hiển thị bài đăng từ 2015

Hướng dẫn unbrick Asus zenfone 4 A400

Một ngày bạn nghịch ngợm hay chỉ là do "số đen" mà máy khởi động không lên chỉ hiện mỗi hình chiếc USB thì xin ch…

Sửa lỗi xem Youtube bị trắng đen

Youtube là phương tiện chia sẻ video trên internet được sử dụng nhiều và đặc biệt người dùng thường sử dụng trên smartpho…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào