Cập nhật Firmware | Pre-Rooted (23.4.A.1.232) Xperia Z3 Compact

Hiện tại bản cập nhật Xperia Z3 Compact Firmware | Pre-Rooted (23.4.A.1.200) là bản mới nhất được phát hành vào tháng 10 tất cả bản cập nhật Xperiatheme.com sẽ liên tục update tại đây.


 
Xperia Z3 Compact D5803_23.4.A.1.200 _Customized US (Android OS: 5.1.1)
Firmware FTF | Pre-Rooted 
Xperia Z3 Compact D5803/D5833_23.4.A.1.232 _Customized SG
Firmware FTF | Pre-Rooted

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn