Xposed Framework Official For Android Lollipop 5.0 and 5.1 - v74

Đây là chủ đề tổng hợp các bản Xposed cuối cùng dành cho Android Lollipop 5.0 (SDK21) và 5.1 (SDK22) từ diễn đàn XDA. Các bạn muốn dùng Xposed cho thiết bị chạy Android Lollipop của mình thì vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và chọn đúng phiên bản Xposed phù hợp với số SDK của ROM. Xposed framework này hỗ trợ chính thức cho Android 5.0 và Android 5.1, số phiên bản v74 20150910

870.png
Đọc kỹ nội dụng bên dưới trước khi flash Xposed

Hướng dẫn cài đặt
Android Lollipop 5.1 (SDK22) ------------------------------------------------------------------------------------
  1. Tải file flash xposed-v74-sdk22-arm.zip (32-bit)
  2. Flash file xposed-v74-sdk22-arm.zip vừa tải về qua custom Recovery
  3. Reboot rồi tải file XposedInstaller_3.0_alpha4.apk và cài đặt
  4. Tải các module cần thiết và tùy chỉnh rồi Reboot lần nữa.
* More option:
xposed-v74-sdk22-arm64.zip (64-bit)

* Nếu không dùng nữa:
- Tải file xposed-uninstaller-20150831-arm.zip (32-bit) hoặc xposed-uninstaller-20150831-arm64.zip (64-bit)
- Flash qua Recovery và Reboot


Android Lollipop 5.0 (SDK21) ------------------------------------------------------------------------------------
  1. Tải file flash xposed-v74-sdk21-arm.zip (32-bit)
  2. Flash file xposed-v74-sdk21-arm.zip vừa tải về qua custom Recovery
  3. Reboot rồi tải file XposedInstaller_3.0_alpha4.apk và cài đặt
  4. Tải các module cần thiết và tùy chỉnh rồi Reboot lần nữa.
* More option:
xposed-v74-sdk21-arm64.zip (64-bit)

* Nếu không dùng nữa:
- Tải file xposed-uninstaller-20150831-arm.zip (32-bit) hoặc xposed-uninstaller-20150831-arm64.zip (64-bit)
- Flash qua Recovery và Reboot

Chú ý ---------------------------------------------------------------------------------------------
Nên dùng các bản cài đặt đúng với cấu hình máy
Nên Đọc kỹ nội dụng bên dưới trước khi flash Xposed

Known issues -----------------------------------------------------------------------------------
- Bootloops on Samsung stock ROMs. That's due to Samsung's changes to ART. There are unofficial builds that work around this by deodexing and adjusting the ROM.
- Sony seems to have shipped some ROMs with corrupted services.odex (the embedded .dex is invalid). Those ROMs will bootloop with a "Fatal signal 6" error, which unfortunately I cannot fix.

Nguồn XDA

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn