Tổng hợp nhiều kèo Unbrick Xiaomi do up rom clean and lock hoặc brick mất nguồn chỉ nhận 9008 mtk mode của Đoàn Up Rom


2 kèo cứu Xiaomi cho 2 cho 2 bác từ xa:
+ cây thứ nhất Xiaomi Redmi Note 12 turbo up rom chọn nhầm clean and lock nên brick 
+ cây thứ 2 đang ở rom EU mi 12s khách nghịch đánh lệnh fastboot oem lock khoá bootloader lại nên máy ko boot lên được.
Ngoài ra bên em cond là server gốc mở khoá tài khoản MiCloud giá tốt cho cả khách lẻ và ae thợ cửa hàng nhé!Unbrick redmi turbo 3 bác Hiếu ở Nhà Trang làm online không tháo máy qua ultralviewerUnbrick Mi 12s Pro mã fastboot unicom cho bác Phạm Phú online do chọn nhầm mục clean and lock khi up rom qua miflash


Unbrick cứu treo recovery đỏ báo this miui version can't be installed on this device do up nhầm clean and lock Xiaomi Mi 11 Lite 5G mã fastboot renoir


Kèo cứu Xiaomi 12s brick mất hẳn nguồn do khách nghịch up rom MIUI TN trực tiếp tại cửa hàng!
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn