Tổng hợp OpenGapps bản ổn định để up các bản rom AOSP không có sẵn Google Play by Đoàn Up Rom

open_gapps-arm-7.1-pico-20210220.zip


open_gapps-arm64-7.1-pico-20220215.zip

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn