Vivo S1 1907 PD1913F Android 11 phá tài khoản Google One Click

Vivo S1 1907 PD1913F Android 11 phá tài khoản Google One Click.

Ae thợ làm online cắm cáp cái là cong chứ quay tay Android 11 thì oải lắmĐoàn Chuyên Mở Khoá Mật khẩu iCloud iPhone iPad Android
Liên Hệ: 0969 410 192 (Gọi, Zalo)

Log:
Selected Model : Vivo S1
Code Name PD1913F
HW Chip MT6768 [6768] HW Ver OXCA00 - SW Ver: Ox0000 Bootloader Ver: 0x00 - Secure Ver : 0x00 Internal RAM Size: 448 KiB External RAM Size:4 GiB Storage : EMMC - CID : 33000115.4D433656.6E170242.E5660069 Boot1:4 MiB Boot2 : 4 MiB - RPMB 16 MIB - User Area : 116.48 GiB
Reading partition info... OK [43]
Formatting FRP.. OK

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn