HUAWEI HONOR 7S / DUA-L22 / FIG-LX2 phá tài khoản Google FRP Lock One Click ok

HUAWEI HONOR 7S / DUA-L22 / FIG-LX2 phá tài khoản Google FRP Lock One Click ok.

Ae thợ cửa hàng làm online chỉ cần cắm cáp là xong.

Đoàn Chuyên Mở Khóa Mật khẩu iCloud iPhone iPad Android
Liên hệ: 0969 410 192 (Gọi, Zalo)
Detected phone model: DUA-L22
Phone SN: MNV9K18624901754
Phone IMEI2: 869371044985898
SW version: DUA-L22 1.0.0.170(C636)
Connecting to server..OK
Authorizing...OK
Resetting FRP lock..
FRP lock is successfully reseted!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn